Andrzej Garus - Rzeczoznawca Majątkowy

W trakcie przygotowania.

Nasz adres

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych
mgr inż. Andrzej Garus
mgr inż. Paweł Garus
,

Bielsko-Biała, ul. Łęgowa 57
tel. 33 814 15 84,   33 814 90 11
biuro@garus.net.pl
www.garus.net.pl

Andrzej Garus - Rzeczoznawca Majątkowy

Uprawnienia:

  • Uprawnienia do wyceny nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r Nr 262 poz. 2603 ze zmianami)
  • Biegły Sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw i wyceny nieruchomości
  • Wycena dla potrzeb określenia wartości bankowo-hipotecznej dla banków hipotecznych.
  • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomoscią
  • wycena przedsiębiorstwa
  • opinie z zakresu budownictwa ogólnego