Andrzej Garus - Rzeczoznawca Majątkowy

Nasza oferta

 • Szacujemy wartości wszystkich typów nieruchomości, w tym:
  1. nieruchomości mieszkalne
  2. obiekty magazynowe i produkcyjne
  3. nieruchomości handlowo-usługowe
  4. stacje benzynowe
  5. działki niezabudowane (rolne, leśne, budowlane)
  6. służebność przesyłu (wycena wynagrodzenia, odszkodowania): gazociągi, ropociągi, sieci energetyczne i inne
 • Wyceniamy przedsiębiorstwa, a także maszyny i urządzenia
 • Sporządzamy badania i analizy rynku nieruchomości oraz dokonujemy inspekcji nieruchomości
 • Wykonujemy inwentaryzacje budowlane obiektów, kosztorysy, opinie z zakresu budownictwa ogólnego, a także doradztwo techniczne
 • Opracowujemy dokumentacje celem uzyskanie Zaświadczenia o samodzielności lokali
 • Nasze opracowania sporządzane są między innymi dla celów:
  1. transakcji kupna-sprzedaży
  2. zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy
  3. aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  4. celów księgowych
  5. celów podatkowych
  6. wyodrębnienia samodzielnych lokali

 

Nasz adres

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych
mgr inż. Andrzej Garus
mgr inż. Paweł Garus
,

Bielsko-Biała, ul. Łęgowa 57
tel. 33 814 15 84,   33 814 90 11
biuro@garus.net.pl
www.garus.net.pl

Andrzej Garus - Rzeczoznawca Majątkowy

Uprawnienia:

 • Uprawnienia do wyceny nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r Nr 262 poz. 2603 ze zmianami)
 • Biegły Sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw i wyceny nieruchomości
 • Wycena dla potrzeb określenia wartości bankowo-hipotecznej dla banków hipotecznych.
 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomoscią
 • wycena przedsiębiorstwa
 • opinie z zakresu budownictwa ogólnego