Andrzej Garus - Rzeczoznawca Majątkowy

Wynagrodzenie i termin wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia.

Jego cena zależna jest od rodzaju nieruchomości, nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego oraz  stopnia złożoności wyceny.

Nasz adres

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych
mgr inż. Andrzej Garus
mgr inż. Paweł Garus
,

Bielsko-Biała, ul. Łęgowa 57
tel. 33 814 15 84,   33 814 90 11
biuro@garus.net.pl
www.garus.net.pl

Andrzej Garus - Rzeczoznawca Majątkowy

Uprawnienia:

  • Uprawnienia do wyceny nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r Nr 262 poz. 2603 ze zmianami)
  • Biegły Sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw i wyceny nieruchomości
  • Wycena dla potrzeb określenia wartości bankowo-hipotecznej dla banków hipotecznych.
  • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomoscią
  • wycena przedsiębiorstwa
  • opinie z zakresu budownictwa ogólnego