Andrzej Garus - Rzeczoznawca Majątkowy

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych
mgr inż. Andrzej Garus & mgr inż. Paweł Garus

Fachowa wiedza i bogate, wieloletnie doświadczenie
Wycena nieruchomości
Doradztwo rynku nieruchomości
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Operaty, opinie i ekspertyzy dotyczące określenia wartości nieruchomości w szeroko pojętym spektrum oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości wykonywane są w oparciu o zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przy uwzględnieniu Międzynarodowych Standardów Wyceny oraz o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny opracowane przez Polska Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Wyceny i inne opinie dotyczące rynku nieruchomości realizowane są dla potrzeb Klientów dzięki wiedzy i doświadczenia rzeczoznawcy majątkowego, popartym wnikliwą analizą i monitoringem przedmiotowego rynku.

 

Bielsko-Biała Rzeczoznawca Majątkowy

Nasz adres

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych
mgr inż. Andrzej Garus
mgr inż. Paweł Garus
,

Bielsko-Biała, ul. Łęgowa 57
tel. 33 814 15 84,   33 814 90 11
biuro@garus.net.pl
www.garus.net.pl

Andrzej Garus - Rzeczoznawca Majątkowy

Uprawnienia:

  • Uprawnienia do wyceny nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r Nr 262 poz. 2603 ze zmianami)
  • Biegły Sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw i wyceny nieruchomości
  • Wycena dla potrzeb określenia wartości bankowo-hipotecznej dla banków hipotecznych.
  • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomoscią
  • wycena przedsiębiorstwa
  • opinie z zakresu budownictwa ogólnego